คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวศศิวิมล ป้องวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวรักชนก วงศ์ปก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2