กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุชา อิสสรารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5