กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปณัฏฐา ควรหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3